Selecteer een pagina

Te koop aangeboden 3-tal panden gemeente Dordrecht ten behoeve van een herontwikkeling:

“Complex St-Bonifatiuskerk”

- Wijnstraat 115  - Monumentale woning
Wijnstraat 117  - St-Bonifatiuskerk
Schrijversstraat 25-27-29  - De Muziekschool

Te koop aangeboden 3-tal panden gemeente Dordrecht ten behoeve van een herontwikkeling:

“Complex St-Bonifatiuskerk”

- Wijnstraat 115 - Monumentale woning
- Wijnstraat 117 - St-Bonifatiuskerk
-Schrijversstraat 25-27-29 - De Muziekschool

Wijnstraat 115, in gebruik geweest als woning en de laatste jaren als atelier en kantoorruimte. Het pand is een Rijksmonument (nummer 13997) en kadastraal bekend: Gemeente Dordrecht, Sectie F, nummer 1911.

De Schrijversstraat 25, 27 en 29. In 1872 werd hier de R.K. Jongeschool St- Jozef gevestigd. De laatste jaren was de muziekschool hier gevestigd. Dit pand is sedert 12-10-2010 een gemeentelijk monument, kadastraal bekend: Gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 1435

Wijnstraat 117

Wijnstraat 117 en een deel van de muziekschool aan de Schrijversstraat. Betreft de St-Bonifatiuskerk, sedert 1979 in gebruik geweest bij de jeugdsociëteit Bibelot. De kerk is een rijksmonument (nummer 13998) en kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F, nummer: 1912

Thans biedt de gemeente Dordrecht de locaties: Wijnstraat 115, 117 en de Schrijversstraat 25-27-29  te koop aan (allen tezamen in één koop) bij openbare inschrijving:

Complex St-Bonifatiuskerk bestaande uit:

 • Wijnstraat 115 (bvo    ca. 550 m2)
 • Wijnstraat 117 (bvo ca. 1.350 m2)
 • Schrijversstraat 25, 27 en 29 (bvo  ca. 890 m2)

Om inzicht te krijgen naar ontwikkelmogelijkheden is er een studie gedaan door architectenbureau Studio-Uar. Een conceptuele benadering voor een woonfunctie met mogelijk parkeren op de begane grond in de kerk is aan de dataroom toegevoegd.

Algemene informatie:

 • De verkoop geschiedt bij inschrijving.
 • Totale BVO ca. 2.790 m2
 • De panden aan de Wijnstraat zijn aangemerkt als Rijksmonument
 • Het pand aan de Schrijversstraat is een gemeentelijk monument
 • Huidig gebruik is “maatschappelijk”
 •  De gemeente Dordrecht is bereid, afhankelijk van het voorstel, mee te werken aan het wijzigen van de bestemming.
 • Levering 2018
 • Projectnotaris Mr. Van der Veen te Dordrecht

De procedure:

voor toegang tot de verdere verkoopprocedure en volledige verkoopdocumentatie welke middels de dataroom beschikbaar wordt gesteld.

 1. Geïnteresseerde partijen krijgen toegang tot de dataroom van Boogerman met alle relevante gegevens, alsmede de ontwikkelstudie, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring en akkoord van de gemeente Dordrecht
 2. Kijkdagen op 22 juni 2018 en 29 juni 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur op basis van aanmelding. (Zonder aanmelding kan er niet worden bezichtigd)
 3. Gegadigden dienen binnen 7 weken, doch uiterlijk voor 20 juli 2018 voor 12.00 uur, een (globaal) plan van aanpak en een financieel bod in te dienen. De bieding geschiedt onder vermelding van eventuele voorwaarden en het toevoegen van een conceptbeschrijving van het ontwikkelplan. U stuurt dit per email naar: bieding@boogerman.nl
 4. Na ontvangst van de bieding zal de gemeente een selectie maken van de partijen die zij wenst uit te nodigen voor een presentatie van hun plan. De geselecteerde partijen worden voor 3 augustus 2018 uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld om gedurende 4 weken het conceptplan verder uit te werken voor presentatie.
 5. Presentatieronde is naar verwachting in de in 1e week van september 2018
 6. 2e week september 2018: gunning onder voorbehoud van toestemming van gemeentebestuur. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan.

 

Contact en informatie:

Neem contact op voor meer informatie met Boogerman Makelaars.

Boogerman Makelaars
Spuiboulevard 224
3311 GR Dordrecht

E: info@boogerman.nl
T: 078-6130300
www.boogerman.nl

In behandeling bij:

René van de Giessen
T: 06-53537024 E: vandegiessen@boogerman.nl
Mark Roobol
T: 06-55760036 - E: roobol@boogerman.nl